Misija un vīzija

Misija: Evaņģēlija, Katoļu Baznīcas sociālās mācības, misijas un līdzcilvēku vajadzību mudināti Caritas palīdz sabiedrības atstumtajiem, veicinot cilvēcisko cieņu. Caritas aicina un izglīto draudzes un ikvienu labas gribas cilvēku atsaukties sabiedrības atstumto vajadzībām.

Sabiedrības atstumtie:

Sociālo atstumtību ietekmē, piemēram, nabadzība, vecums, invaliditāte, dzimums, nodarbinātība, tautība. Šo faktoru ietekmē var rasties nespēja pilnvērtīgi piedalīties ekonomiskās, sociālās, kultūras vai politiskās attiecībās un aktivitātēs, kas pieejamas lielākajai sabiedrības daļai.

Baznīcas mīlestība pret sabiedrības atstumtajiem ir tās nemitīgās tradīcijas sastāvdaļa. Tie, kuri cieš dažādu iemeslu dēļ, saņem īpašu mīlestību no Baznīcas puses [sal. KBK 2448].

Veicināt cilvēcisko cieņu:

Cieņa pret cilvēku kā personu nozīmē cienīt tiesības, kuras cilvēkam pienākas kā Dieva radībai [sal. KBK 1930] Cilvēciskā cieņa nenāk no darba, ko viņš dara, bet no personas, kas viņš ir (sv. Jānis XXIII)

Cieņa pret cilvēku kā personu izpaužas sekojošā principa respektēšanā: „Lai  katrs, bez jebkāda izņēmuma savu tuvāko uzskata par savu “otro es”. Tāpēc ikviens ir aicināts rūpēties par līdzcilvēku dzīvību un cienīgiem dzīves apstākļiem.

Baznīcas sociālās mācības nozīme:

Baznīcas sociālā mācība ir strukturēta doktrīna, kas veidojas, Baznīcai vēstures gaitā skaidrojot visas ar cilvēka personu saistītās jomas – eksistenciālo, morālo, sociālo (politisko, ekonomisko, kultūras utt.), saskaņā ar Jēzus Kristus atklāto Vārdu visā tā veselumā un ar Svētā Gara palīdzību (sal. KBK 2422).

Vīzija: Mīlestības sabiedrības veidošana, kurā visi sabiedrības locekļi tiek sadzirdēti un saņem atbildi, atbilstoši savām vajadzībām.

CARITAS LOCEKĻU STĀSTI

Manā sirdī bija vēlme iesaistīties Caritas un palīdzēt cilvēkiem. Biju dzirdējusi no citiem, ka viņi uzrunā cilvēkus uz ielas. Arī manā sirdī dzima vēlme tā darīt. Kādu dienu, braucot tramvajā, tajā iekāpa jauna nabadzīga meitene un vecāks kungs ar lielām somām, kurās bija savāktas pudeles. Radās vēlme uzrunāt šo meiteni. Kādu brītiņu domāju, vai tiešām to darīt, bet beigās tomēr viņu uzrunāju. Tā kā man līdzi bija arī balti svārki, uzdāvināju tos viņai. Biju pārsteigta, ka šī jaunā meitene bija tik atvērta sarunai- stāstīja par saviem talantiem, par attiecībām ģimenē un arī par savām attiecībām ar Dievu. No meitenes redzēju, cik šī saruna viņai bija svarīga. Bija mazliet žēl, ka to neuzsāku ātrāk, jo bija pienācis laiks izkāpt no tramvaja. Pašai sirdī palika prieks un gandarījums par sarunu un sadraudzību.

Inta no Rīgas Marijas Magdalēnas draudzes

Bija kāda ģimene, kura regulāri saņēma Caritas brīvprātīgā aprūpi un nāca saņemt pārtikas pakas. Visi bērni šajā ģimenē bija nekristīti. Sadarbības rezultātā vecāki lūdza, vai bērniņi varētu tikt nokristīti. Kristības notika draudzē, kur mēs, Caritas grupiņas brīvprātīgie, sarīkojām ģimeniskas svinības par godu šim notikumam. Piedalījās gan Caritas brīvprātīgie, gan ģimenes, veidojot patiesi ģimenisku atmosfēru. Arī krustvecāki tika izvēlēti no Caritas brīvprātīgo vidus.

Valda no Rīgas Vissv.Trīsvienības draudzes

Caritas brīvprātīgie no Siguldas apmeklē vecos un vientuļos cilvēkus mājās, kā arī pansionātā. Pirms vairākiem gadiem man piedāvāja apmeklēt mājās kādu vientuļu invalīdi. No sakuma šī sieviete bija ļoti neuzticīga un nevēlējās saņemt šādu palīdzību. Taču, izrādot tuvākmīlestību un pacietību šajās attiecībās, sadarbība notiek tagad jau 5 gadus. Invalīde mani sauc par meitiņu. Esmu no šīm attiecībām iemācījusies būtisku lietu- kad otram cilvēkam izrāda pacietību un pieņemšanu, tas maina otra dzīvi un mazina vientulību. Veco cilvēku vientulība tiek mainīta caur iepazīšanos, caur attiecību veidošanu un viņu talantu atklāšanu. Kāda 90 gadus veca kundze raksta brīnišķīgu dzeju. Mēs to izdevām grāmatiņā, kas šai kundzei bija milzīgs pārsteigums un liela prieka iemesls. Viņa bija laimīga. Caur sarunām atklāj šo cilvēku talantus un hobijus- kāds ada zeķes, kāds- izšuj galdautus, cits-raksta dzeju. Un, kad ar šiem talantiem cilvēki var kādu iepriecināt, viņi ir laimīgi, jo jūtas vērtīgi un kādam vajadzīgi.

Ilzīte no Siguldas draudzes

Pateicoties draudzedraudzei.lv lietotāju atsaucībai, esam palīdzējuši 2 Rīgas ģimenēm. Ziedotāji tām iegādājās sadzīves tehniku- veļasmašīnu un elektrisko plīti vienai ģimenei un ledusskapi- otrai. Tāpat tika saziedoti līdzekļi briļļu iegādei kādai jaunietei, kurai tās bija ļoti vajadzīgas. Vēl var pieminēt arī Gavēņa kalendārā ievietoto ziedojumu vajadzību matracim mazam zēnam pēc muguras operācijas. Līdzekļi tika savākti un ģimene varēja nopirkt matraci. Pastāvīgi palīdzam ar pārtiku tiem, kam tas nepieciešams.

Vita no Rīgas sv. Jēkaba katedrāles

Reiz uz Caritas Franciska draudzē atnāca kāda vientuļa pensionāre, kurai pirms dažiem gadiem nomiris vīrs. Viņa vīra zaudējumu pārdzīvoja ļoti sāpīgi, tādēļ arī vientulība bija ļoti liela. Gavēņa kalendāra ietvaros šai sievietei tika uzdāvināts radioaparāts. Kopš tā brīža, katru reizi, kad kontaktējamies ar šo sievieti, viņa vienmēr ir pateicības pilna un saka, ka lūdzas par mums, jo, pateicoties uzdāvinātajam radio aparātam, ar Radio Marija starpniecību, viņai ir iespēja sekot līdzi tam, kas notiek kristīgajā pasaulē. Kad nevar iziet no mājas, var piedalīties misē un lūgšanās.

Emīlija no Rīgas sv. Franciska draudzes