Par mums

“Visi labi zinām, ka Baznīca nepastāv pati priekš sevis. Jēzus dibināja Baznīcu ar vienu mērķi, lai tā izplatītu Dieva valstību šeit uz zemes, lai tā sludina Evaņģēliju. Evaņģēlija garu var nest sludinot, lūdzoties, kā arī caur žēlsirdības darbiem, caur praktisko tuvāk mīlestību. (Rīgas arhibīskapa – metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna Caritas brīvprātīgajiem kalpotājiem Caritas jaunās sezonas atklāšanā, Ķīpsalā, 2016.gada 17.septembrī)

Caritas caur savu darbību Jēzus aicinājumu mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu pārtulko ikdienas valodā. Visos laikos tā ir bijusi viena no Baznīcas misijām. Jēzus saka- ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazākajiem, to jūs esat Man darījuši. Ja draudze veic žēlsirdības darbus, tā pati aug.

Arī pāvests Benedikts XVI uzsver, ka “Baznīcai Caritas nav sociālās aprūpes paveids, ko nevarētu uzticēt kādam citam, bet gan pieder pie tās dabas un ir tās būtības neatdalāma izpausme.” (Deus Caritas Est, II daļa, 25.p.)

„Caritas Latvija”„Caritas Latvija” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuru dibinājusi Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Bīskapu konference un 2004. gada 10. novembrī tā kā nodibinājums ierakstīta LR Uzņēmumu reģistrā. No 2006.gada 15.augusta nodibinājumam Caritas Latvija ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt likumā paredzētās nodokļu atlaides.

Caritas Latvija no 2005.-2010.gadam ir palīdzējusi labiekārtot Krāslavas draudzes zupas virtuvi, Iļģuciema sieviešu cietuma nepilngadīgo un jauno māmiņu telpas, veikt renovācijas darbus pansionātā “Miera nams” Subatē, organizēt socializēšanas pasākumu Dienas centrā “Saurieši”, kā arī no 2005.-2007.gadam piedalījās ES Equal projektā “Soli pa solim”, kura ietvaros veica piltotprojektu “Prasmju audits patvēruma meklētājiem un sociāli atstumtajām grupām Latvijā.”

Sākot no 2011.gada “Caritas Latvija”, pateicoties Rīgas arhibīskapa – metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzrunai ingresa dievkalpojumā, 2010.gada 21.augustā, kurā arhibīskaps sacīja: “vēlos aicināt mūsu draudžu locekļus pašorganizēties un ar prāvestu atbalstu pie draudzēm dibināt žēlsirdības darba grupas. Jo Jēzus teica saviem mācekļiem: „Pēc tā jūs visi pazīs, ka esat mani mācekļi, ja būs mīlestība jūsu starpā.” Ja mēs neliekamies ne zinis par tiem, kas cieš, vai mums ir tiesības saukties par īstiem Jēzus mācekļiem? Tāpēc es lūdzu prāvestus atsaukties uz šo aicinājumu un izmantot iespēju pie savām draudzēm dibināt slimo, veco un nespējnieku aprūpes grupas.” un atbalstam, organizē izglītojošus seminārus un rekolekcijas draudžu locekļiem, kas izrādījuši interesi un vēlmi kalpot tuvākmīlestības garā. Caritas brīvprātīgo izglītības semināru rezultātā ir izveidojušās 17 Caritas grupas Romas katoļu draudzēs, kas apvieno 150 Caritas brīvprātīgos.

Šobrīd “Caritas Latvija galvenie darbības virzieni:

  • Caritas grupu izveide Latvijas Romas Katoļu Baznīcas draudzēs;
  • Caritas jauniešu resursu izveide;
  • Caritas kalpotāju apmācību un rekolekciju organizēšana;
  • “Caritas Latvija” 2019.-2021.gada Attīstības plāna realizēšana;
  • Jaunu (žēlsirdības) projektu izstrāde un ziedojumu piesaiste;
  • Bezmaksas praktisko lietu apmaiņas portāla “Draudze Draudzei” administrēšana;
  • “Caritas” misijas popularizēšana sabiedrībā;
  • Ziedojumu akciju organizēšana;
  • “Caritas” akadēmijas izveide;
  • Sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem – dienas aprūpes centrs, aprūpe mājās un sociālā rehabilitācija.

„Caritas Latvija” ir „Caritas Europa” un „Caritas Internationalis” dalīborganizācija. Caritas Latvija savā darbībā balstās uz Caritas Internationalis Vadības standartiem (Caritas International Management standarts) un ir apstiprinājusi Caritas Internationalis Ētikas kodeksu un Uzvedības kodeksu.