Ziedo!

“CARITAS LATVIJA” darbībai

2018. gadā visā Latvijā caur “Caritas Latvija” kalpotājiem (ap 160 brīvprātīgo), kā arī biroju tiek palīdzēts aptuveni 2500 cilvēkiem – sniedzot atbalstu krīzes situācijās, apmeklējot cilvēkus mājās, pansionātos, izsniedzot pārtiku un apģērbu, organizējot sadraudzības pasākumus draudzē, organizējot profesionāļu konsultācijas un pakalpojumus. “Caritas Latvija” organizē pasākumus ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām, seminārus brīvprātīgajiem. Lai nodrošinātu šo aktivitāšu turpināšanos, lūdzam Jūs atbalstīt “Caritas Latvija” darbību finansiāli, ieskaitot savu ziedojuma summu ar norādi: “Ziedojums “Caritas Latvija” darbības atbalstam”.

“Caritas Latvija” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt likumā paredzētās nodokļu atlaides.

“CARITAS LATVIJA” Nodibinājums
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A

Rīga, LV 1050
Reģ. Nr. 40008086191
Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
Konta nr.: LV46HABA0551008657797


Nodibinājums “Caritas Latvija” īsteno sociālos pakalpojumus bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem

Rīgā, O.Vācieša ielā 6, darbojas sociālo pakalpojumu centrs “TERĒZES MĀJA”, kurā tiek īstenoti sekojoši sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā ar invaliditāti, un viņu ģimenēm: dienas aprūpes centrs, sociālā rehabilitācija, aprūpe mājās, kurā ģimenes ar bērniem ar invaliditāti var saņemt daudzveidīgu un savām vajadzībām atbilstošu palīdzību un atbalstu.

Sociālo pakalpojumu centram pakalpojumu programmas pilnvērtīgai nodrošināšanai atbilstoši bērnu vajadzībām vēl ir nepieciešams finansiāls atbalsts sekojošām aktivitātēm:

1. tehnoloģiju iegāde (datorprogrammas speciālistiem, speciālie krēsli un galdi bērniem, kušete, vingrošanas palīglīdzekļi u.c.);
2. biroja un prezentāciju tehnikas iegāde;
3. mēbeļu iegāde;
4. darba materiālu nodarbēm iegāde;
5. speciālistu pakalpojumi: logopēda, māksas terapijas, mūzikas terapijas, ergoterapijas, psihologa, smilšu terapeita, fizioterapeita, Montessori pedagoga, ABA terapeita, pastorālā darbinieka, sociālā darbinieka, speciālā pedagoga u.c. individuālās un grupu nodarbības;
6. nodarbības ģimenes locekļu individuālajam un grupu atbalstam un apmācībām;
7. aprūpes mājās bērniem ar invaliditāti pakalpojumam.

Ziedojumu ar mērķi “Ziedojums Caritas Latvija darbības atbalstam un Dienas centra bērniem ar invaliditāti un viņu ģim. locekļiem” Jūs variet pārskaitīt:

“CARITAS LATVIJA” Nodibinājums
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A

Rīga, LV 1050
Reģ. Nr. 40008086191
Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
Konta nr.: LV46HABA0551008657797

Sabiedriskā labuma statuss kopš 15.08.2006. FM lēmums Nr. 162.

Sīkāka informācija par šo projektu atrodama šeit: caritas.lv.
Projektu Nr.9.2.2.3/18/A/014 līdzfinansē Eiropas Sociālais Fonds.

SIRSNĪGS PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM, jo īpaši Kalēju biedrībai un Baltic International Bank!