Esi brīvprātīgais!

misija_2Kādēļ kļūt par brīvprātīgo? Tādēļ, ka tas ir aizraujošs piedzīvojums, kurā tev ir iespēja ne tikai palīdzēt un dalīties ar tiem, kuriem dzīvē mazāk paveicies, bet arī piedzīvot brīnišķīgu pieredzes un savstarpējas mīlestības apmaiņu. Kad tu dāvā otram cilvēkam daļiņu no sevis, tad piedzīvo prieku, kurš pārsniedz to, ko esi dāvājis!

Tā ir iespēja realizēt darbībā tuvākā mīlestības bausli:” Jaunu bausli es jums dodu, lai jūs cits citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis” (Jņ 13, 34) , jo ikviens no mums ne tikai piedzīvo Dieva žēlsirdību, bet vēl vairāk- esam aicināti to izrādīt līdzcilvēkiem. Īpaši svarīgi tas ir šodien, kad tik daudz brāļi un māsas piedzīvo nabadzību- ne tikai materiālo, bet vēl vairāk-garīgo (vientulību, dažādas atkarības, atstumtību utt.)

Varbūt tieši Tava klātbūtne un palīdzība dos cerību jaunam sākumam, palīdzēs piedzimt skaistam smaidam vai atjaunos dzīves krāsas!

“Jēzus atnāca ne jau tādēļ, lai dāvātu pasaules mieru, kas ir vienīgi tas, ka mēs cits citu netraucējam. Viņš atnāca, lai dāvātu sirdsmieru, kas rodas tad, ja mīlam, ja citiem darām labu.” (sv. Māte Terēze)