Radio

  • "Caritas Latvija" raidījums "Žēlsirdīgais samarietis" Radio Marija. 2019. gada 15. maija raidījumā reāls stāsts par Dieva brīnumiem, kad paklausām Svētā Gara iedvesmām. Liecību sniedz "Radio Marija Latvija" brīvprātīgais Ralfs Niedra, kurš stāsta par savu iespaidīgo cīņu ar vēzi un to, kas noticis v... [lasīt vairāk]
  • "Caritas Latvija" raidījums "Žēlsirdīgais samarietis" Radio Marija. 2019. gada 17. aprīļa raidījumā Mārīte Jirgensone sarunājas par Svētā Kamila grupas kalpošanu slimnīcās ar kalpotājām Annu un Lindu.
  • Radio Marija Latvija "Rīta cēlienā" Mārīte Jirgensone stāsta par atbalsta projektu jauniešiem - projektu "PROTI un DARI!", kas tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu.
  • "Caritas Latvija" raidījums "Žēlsirdīgais samarietis" Radio Marija. 2019. gada 20. marta raidījumā stāstīts par dalību projektā "PROTI un DARI!", kā arī par š.g. martā atvērto Uzklausīšanas centru Rīgā, Pils ielā 5-1.
  • "Caritas Latvija" raidījums "Žēlsirdīgais samarietis" Radio Marija. 2019. gada 20. februāra sarunā "Caritas Latvija" komunikācijas un finanšu piesaistes projektu vadītāja Mārīte Jirgensone sarunājas ar sociālo pedagogu Vinetu Preisu un īpašā bērna māmiņu Arīnu par "Caritas Latvija" plānotajiem piedā... [lasīt vairāk]
  • "Caritas Latvija" raidījums "Žēlsirdīgais samarietis" Radio Marija. 2018. gada decembra sarunā priesteris Andris Kravalis un "Caritas Latvija" biroja un projektu vadītāja Egita Volinska pārrunā "Caritas" būtību un aicinājumu Baznīcā.
  • 2018.gada aprīļa sarunā m.Inese Ieva Lietaviete, MgPsych, atskatās uz semināriem "Palīdzība senoriem ar demenci", kas notikuši Rīgā un Siguldā, kā arī runā par demencei raksturīgajām iezīmēm, profilaksi un grūtībām, ar kurām saskaras ar demenci slimo personu aprūpētāji.