Caritas grupas

 • Koordinatore: Anžella Roze-Jumiķe, telefons: 28811606 Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles Caritas grupa izveidojās 2011.gada pavasarī. Šobrīd tajā ir aptuveni 25 brīvprātīgie. Viņi palīdz tiem cilvēkiem, kuri ir lūguši palīdzību, aizpildot anketu, kas ir pieejama katedrālē. Anketas ir aizpildījuši vairāk... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Veronika Kalniņa, telefons: 26374248 Veronika Kalniņa: “Cilvēki ilgojas pēc mīlestības. Dieva mīlestību saņemu kalpojot - no sākuma lūgšanā, pēc tam to aiznesu cilvēkiem. Tad cilvēku sirdis atveras un viņi sāk dalīties ar savu dzīvi. Tad rodas dzīvot prieks!” Cēsu Kristus Karaļa ... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Ineta Stokne, telefons: 29404026 Ineta Stokne: "Mēs, Caritas kalpotāji, pēc savas būtības esam cilvēki, tāpēc arī mūs maizes darbs ir palīdzēt. Tā ir mūsu personību iekšēja nepieciešamība - palīdzēt otram. Taču palīdzēt nenozīmē izdarīt otra vietā. Tas nozīmē būt otram līdzās un pal... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Marija Goršelatova, telefons: 29685255 Jēkabpils Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu draudzes Caritas grupas pirmsākumi meklējami draudzes locekles Anitas Žīgures ilgās kalpot draudzē. Tika apsvērtas dažādas iespējas, bet nevienai sirds īsti neatsaucās, līdz meita, k... [lasīt vairāk]
 •   Koordinatore: Kristīna Babrovska, telefons: 29562343, e-pasts: caritas.k@inbox.lv, caritas.kraslava@gmail.com Caritas Krāslava darbojas kopš 1995.gada. Tajā darbojas Krāslavas Romas katoļu draudzes locekļi - brīvprātīgie. Caritas grupa, kas ir reģistrēta kā biedrība "Krāslavas katoļu draud... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Irīna Žilinska, telefons: 28393570. Kuldīgas Sv. Trīsvienības draudzē vienreiz mēnesī kopš 2019. gada sākuma tiekas draudzes locekļi, lai lūgtos un diskutētu par "Caritas” brīvprātīgo kalpojumu Kuldīgā. Vairākas reizes gadā tiek apciemoti cilvēki mājapmeklējumos. Regulāri darbojas ... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Iveta Jansone, telefons: 26093782 Caritas komanda ar Kurzemes diecēzes bīskapa Viktora Stulpina svētību un atbalstu darbojas kopš 2016.gada. Palīdzību un atbalstu cenšamies sniegt slimiem un vientuļiem vecākās paaudzes cilvēkiem draudzēs un ārpus tām, apmeklējot un aprūpējot tos māj... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Jevgeņija Narņicka, telefons: 29186114 Mazsalacas katoļu draudzes Caritas grupā darbojas 9 cilvēki. Tā aktīvi darbojas kopš 2009.gada. No grupas darbības sākuma katru ceturtdienu brīvprātīgie apmeklē Mazsalacas slimnīcas paliatīvo nodaļu, kurā ir 50 cilvēki. Caritas grupas dalībniec... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Agnese Jakovele, telefons: 22067211 Olainē darbojas Caritas grupa no 2013.gada sākuma. Šobrīd Olaines Caritas grupas darbībā ir iesaistījušās 2 sievietes. Pirms Lieldienām tiek vākti pārtikas produkti, šķiroti un dalīti daudzbērnu ģimenēm, vientuļajiem un trūcīgiem cilvēkiem. Tie... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Valentīna Savicka, telefons: 26700480 Draudzes vecākā Valentīna Babre un Caritas brīvprātīgā:” Brīvprātīgā kalpojums Caritas grupiņā dod gandarījumu, ka varu sniegt atbalstu un palīdzību tiem, kuriem tā vajadzīga. Varu mīlēt ne tikai sevi, bet sniegt šo mīlestību kādam, kuram tās na... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore:  Anna Ūsāne, telefons: 26639397 Rikavas draudzes Caritas grupa draudzē  darbojas kopš 2010.gada. Rikavas pagasts savās telpās bez maksas ir atļāvis lietot divus kabinetus. Tajos atrodas drēbju un apavu istaba, veļas mašīna, kā arī garīgās literatūras bibliotēka. Katru trešdienu R... [lasīt vairāk]
 • Biedrība "Caritas Saldus" Dibināta 2011.gadā 5.maijā Reģistrēta 2012.gadā 1.novembrī. Dibinātāji: Nodibinājums Caritas Latvija un Saldus Romas katoļu draudze. Karitatīvā darbība Saldū: Katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu draudzes mājā darbojas zupas virtuve (no plkst.12.00) un ... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Marita Vabeļa, telefons: 29226327, e-pasts - caritassigulda@gmail.com Siguldas katoļu draudzē darbojas Caritas grupa apmēram 12 cilvēku sastāvā. Mērķa grupa uz šo brīdi ir draudzes vecie, slimie cilvēki, kuri saviem spēkiem nevar apmeklēt baznīcu un pie kuriem priesteris brauc uz mā... [lasīt vairāk]
 • Koordinatore: Rita Magi, telefons: 29590270 Valmieras Romas Katoļu baznīcas Caritas grupas darbība: apzināt cilvēkus, kuriem nepieciešama palīdzība; palīdzības un atbalsta sniegšana grūtībās nonākušajiem cilvēkiem - garīgajās un materiālajās vajadzībās; veco un vientuļo cilvēku apmeklēšana māj... [lasīt vairāk]