Darbība

 
 

Lai turpinātu atbalstīt un veicināt Caritas misiju draudzēs, “Caritas Latvija” birojs turpina organizēt dažādus izglītojošus seminārus, rekolekcijas un pieredzes apmaiņas braucienus Caritas kalpotājiem. 2016.gadā Rīgas arhidiecēzē darbojas 12 Caritas grupas, Rēzeknes – Aglonas diecēzē – 2 Caritas grupas, Jelgavas diecēzē – 2 Caritas grupas, Liepājas diecēzē – 1 Caritas grupa. “Caritas Latvija” sadarbojas un sniedz  atbalstu 7 draudžu zupas virtuvēm Latvijā (Saldū, Krāslavā, Mazsalacā, Eglainē, Bebrenē, Daugavpilī, Ilūkstē) un sadarbojās ar 5 draudžu kontaktpersonām, kuras Gavēņa un Ziemassvētku laikā organizē palīdzību cilvēkiem krīzes situācijās (sk. kartē). Gada laikā visā Latvijā caur Caritas kalpotājiem (140), kā arī biroju tiek palīdzēts aptuveni 2000 cilvēkiem – sniedzot atbalstu krīzes situācijās, apmeklējot mājās, pansionātos, izsniedzot pārtiku un apģērbu, organizējot sadraudzības pasākumus draudzē, sniedzot profesionāļu konsultācijas, pakalpojumus (ārsts, frizieris) u.c.

“Caritas Latvija”  turpina sadarbību ar Jauniešu Pastorālo Māju, dodot iespēju jauniešiem piedzīvot kalpošanas prieku dažādām sabiedrības grupām – trūcīgajiem, invalīdiem utml. Sākot no 2016.gada 1.oktobra reizi mēnesī notiek lūgšanu un sadraudzības pēcpusdienu ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

“Caritas Latvija” sadarbojas ar Katoliskās Baznīcas Cietumu kapelānu dienestu, organizējot dažādus seminārus, lai turpināt iesākto darbu cietumu kalpošanā, aizvien vairāk atklājot savstarpēju izlīgšanu, piedošanu un pieņemšanu draudzēs un sabiedrībā.

“Caritas Latvija” sadarbojas ar Mātes Terēzes tuvāk mīlestības ordeņa Žēlsirdības misionārēm, nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas pie Romas Katoļu baznīcas un sniedz atbalstu sabiedrības atstumtajiem (Bruknas kopiena, Bētlemes Žēlsirdības māja, Sv.Ģimenes Māja, “Sv. Mārtiņa de Porres palīdzības māja” Liepājā).

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par Caritas misiju Katoļu Baznīcā un sabiedrībā, “Caritas Latvija” sadarbojas ar katoliskajiem medijiem un no 2015.gada novembra 1 x mēnesī Radio Marija skan “Caritas Latvija” veidotais raidījums “Žēlsirdīgais Samarietis”. Raidījumus atkārtojumā var noklausīties šeit.

“Caritas Latvija” organizē dažādas ziedojumu vākšanas akcijas vietējā mērogā un atbalstot “Caritas Interantionalis” globālās kampaņas krīzes skartajiem pasaules reģioniem.